DOSPELÁCI

Často kladené otázky

Čomu sa venuješ na hodinách pre dospelých?

Vediem lekcie zamerané na silu, mobilitu, koordináciu, a iné aspekty. Celkovo budujem v ľuďoch záujem o ich telo, pohyb a inteligenciu spojenú s pohybom. Používam nástroje ako gymnastické kruhy, tanec, bojové umenia, a silový tréning.

Dlho som sa nehýbal/a môžem sa pripojiť?

Určite, na moje lekcie ti stačí telo, otvorený prístup k veciam, chcieť sa učiť a pracovať na sebe.

Prečo je to na 3 mesiace?

Za 12 týždnov môžeš sledovať svoje prvé výsledky.

Čo ak ochoriem, resp. vynechám lekciu?

Vieš si ju nahradiť na inej skupine.

Skupina| 4 x týždenne
Lekcia trvá 1 hodinu minút
pondelok až štvrtok

150€ | trimester pre nových členov
130€ | pre členov a rodičov

399€ | ročne

 

V cene trimestra je  členské na 12 týždnov.
Ročné členské - 36 týždnov

Lekcie pohybu bývajú:
Od pondelka do štvrtku

19:00 - 20:00

Cena 150 Eur za trimester pre nových členov.
Pre bývalých a aktuálnych študentov, rodičov je cena 130 eur. 
Rezervuješ si miesto v rezervačnom systéme.