DETSKÁ POHYBOVÁ PRÍPRAVA

 

Detská pohybová príprava

Krok za krokom s detskou pohybovou prípravou. Deťom odovzdávame pohybové zručnosti, ktoré využijú v bežnom živote alebo v ďalšom športovom zameraní. Detské hodiny sú zamerané hlavne na rozvoj pohybových zručností, základy gymnastiky, atletiky. Prehlbujeme u detí povedomie o dôležitosti aktívneho života. Deti sa učia disciplíne, spolupráci a sútaživosti. Tréningy sú určené pre deti od 4 do 14 rokov.

87 EUR
12 týždnov
V rezervačnom systéme nájdete čas pre jednotlivé skupiny. Vytvoríte si profil a následnej si rezervujete miesto vo vybranej skupine.